Upplåtelseavtal skrivet gällande lokalytan


Avtal är nu skrivet för försäljning av lokalen i bottenvåningen, handpenning har inkommit. Mer information om detta i separat utskick till alla medlemmar.

Lämna en kommentar