Extrastämma gällande lokalen


Extrastämma kallad för att besluta om hur vi ska gå vidare med lokalen i bottenvåningen. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att gå vidare med att bygga om lokalen till lägenheter lett av en extern entreprenör.

Lämna en kommentar