Styrelse


Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens ekonomi och skötseln av fastigheterna. Det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheterna i gott skick är en viktig fråga.

Kontakta styrelsen

Styrelsen når du via e-post styrelsen@brfinternationalen9.se. Vänd dig till styrelsen om du har synpunkter på hur förvaltningen av fastigheterna i föreningen sköts. För alla andra ärenden ska du kontakta förvaltaren. Styrelsen läser e-post en gång per vecka och svarar senast på nästkommande styrelsemöte. Möten sker regelbundet, minst en gång per månad.

Styrelseledamöter

Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma i maj 2023, och perioden fram till nästa ordinarie årsstämma (maj 2024), följande sammansättning:

Ordförande: Jan Rosenquist
Ledamot: Ann Kruse
Ledamot: Anne Lindwall
Ledamot: David Allebeck
Ledamot: Hans Jägerholm
Ledamot: Mathias Ternell
Suppleant: Emma Hedlund